Vad är Kamagra och hur det fungerar. Beställning i Sverige

Kamagra är helt Sildenafil tabletter av den indiska Pharmaceutical ledare – Ajanta Pharma. Dosering – 100 mg.


Köp Kamagra® 100 mg

Säker beställning på Svensk Apotek

Köpa Kamagra Oral Jelly®

Information om Kamagra

Aktiva beståndsdelar – Sildenafil Citrate, agent för att bota impotens. Garanterade effekt i 99% män på grund av kliniska resultat.

Åtgärd

Enchances effekten av kväveoxid genom att hämma fosfodiesteras typ 5 i corpus cavernosum i penis. Detta leder till vasodilatation, ökat inflöde av blod till corpora cavernosa och den därpå följande erektion vid sexuell stimulering.

Indikationer

Behandling av impotens i samband med erektil dysfunktion av penis.

Kontraindikationer

Patienter som använder någon form av organiska nitrater (nitroglycerin, isosorbid svartvitt eller dinitrat etc.): Förstärkt effekter som leder till långvarig hypotension.

Route / Dosering

Ta 100 mg av Kamagra en gång från 0,5 till 4 timmar före sexuell aktivitet. Titrering till en 100 mg eller en 200 mg dos kan användas efter tolerans eller effekt. Den högsta rekommenderade användningen är en gång dagligen.

Interaktioner

Cimetidin, erytromycin, ketokonazol, itrakonazol: Ökad sildenafil nivåer kan leda till ökad biverkningsrisk. Nitratres: Hypotension.

Eventuella biverkningar

Yrsel, huvudvärk. Ansträngning från förnyade sexuell aktivitet kan utgöra en risk för hjärthändelser, såsom hjärtinfarkt, plötslig hjärtdöd, ventrikulär arytmi, cerebrovaskulär blödning, transitorisk ischemisk attack, och högt blodtryck.
Anatomisk deformation: Använd med försiktighet till patienter med anatomisk deformation av penis (t.ex. Peyronies sjukdom) eller patienter benägna för priapism (t ex patienter med sicklecellanemi).

Lagring

Förvara i rumstemperatur.

Kamagra alternativ: Läkemedel för behandling Erektil Dysfunktion

Andra varumärken analoger: Viagra (Sildenafil), Cialis (Tadalafil), Levitra (vardenafil).

One comment

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *